KONKURS: Stonerchefowie ładują do pełna z Meeatie

by Stonerchef

04.20 – dzień, w którym odpalamy fajerwerki i ruszamy z akcją, jakiej jeszcze nie było w blogosferze kulinarnej. Mamy dla Was, nasze kochane żarłoki, konkurs, w którym zwycięzców ugościmy prawdziwie biesiadnym jedzonkiem prosto z kuchni Stonerchefa!


* Konkurs powstał we współpracy z apliacją Meeatie *


Jesteśmy Wam bezgranicznie wdzięczni za to, że wspieracie nas w naszej gastro podróży, dlatego stwierdziliśmy, że najlepiej będzie wyrazić to uznanie tym, co robimy najlepiej – karmieniem. Zanim jednak pomówimy o nagrodzie, chcielibyśmy, żebyście zapoznali się z zasadami stonerchefowej akcji.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

 1. posiadać status fana na fanpage’u Stonerchef na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/stonerchefpl/),
 2. posiadać status fana na fanpage’u Meeatie na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/meeatie/),
 3. polubić (kliknąć “Lubię to!”) post konkursowy opublikowany na fanpage’u Stonerchef na portalu społecznościowym Facebook,
 4. napisać w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na fanpage’u Stonerchef na portalu społecznościowym Facebook odpowiedź na pytanie konkursowe (“Co najbardziej Ci się podoba w aplikacji Meeatie i co chciałbyś/chciałabyś, żebyśmy Ci ugotowali?”) zamieszczone w w/w poście konkursowym,
 5. pobrać darmową aplikację Meeatie (www.meeatie.com),  
 6. zarejestrować swój profil w darmowej aplikacji Meeatie.

Chociaż nie jest to obowiązkowy element konkursu, będzie nam bardzo miło, jeśli podczas jego trwania pobawicie się aplikacją, tj. przejrzycie wszystkie opcje, potworzycie oferty i pozapraszacie znajomych do korzystania z apki.

Zgłoszenie należy przesłać do 30 kwietnia, do godziny 23:59.

Po zakończeniu konkursu wybierzemy trójkę zwycięzców, a każda z wygranych osób będzie mogła przyprowadzić ze sobą jedną osobę towarzyszącą na kolację z nami.

Kolacja odbędzie się 20 maja w Warszawie. Konkurs organizujemy również z myślą o tych, którzy mieszkają poza stolicą, dlatego macie cały miesiąc na zorganizowanie sobie czasu.

No to co, miłośnicy kulinarnej rozpusty? Niech klawiatury zapłoną, a brzuszki przygotują się na ucztę ostateczną! A tymczasem zapraszamy również do zapoznania się z regulaminem.

Więcej o aplikacji Meeatie przeczytacie w tym artykule.

podpis pod postem


Regulamin Konkursu “Stonerchefowie ładują do pełna z Meeatie”


§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady konkursu “Stonerchefowie ładują do pełna z Meeatie”, zwanego dalej “Konkursem”
 1. Konkurs prowadzony jest na fanpage’u Stonerchef (www.stonerchef.pl) znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/stonerchefpl/ .
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest przez cały okres trwania Konkursu na fanpage’u Stonerchef pod adresem https://www.facebook.com/stonerchefpl/ oraz na stronie internetowej www.stonerchef.pl/konkurs-stonerchefowie-laduja-do-pelna-z-meeatie/
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 kwietnia 2017 r. i trwa do 30 kwietnia 2017 r. do godziny 23:59. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt. 2 Regulaminu.
 1. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela portalu społecznościowego Facebook.
 1. Portal społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu, określonego w §2 pkt. 1 Regulaminu.
 1. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator, określony w §2 pkt. 1 Regulaminu.
 1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

§2 Organizator oraz Uczestnicy Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu na fanpage’u Stonerchef na portalu społecznościowym Facebook jest Meeatie Sp. z o. o., właściciel darmowej aplikacji mobilnej Meeatie www.meeatie.com, z siedzibą przy ul. Lazurowa 14B/30, 01-315 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000589015, REGON 363146184, NIP 5223046987, zwany dalej “Organizatorem”.
 1. Uczestnikami konkursu mogą być:
 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoby posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu społecznościowym Facebook,
 • przestrzegające regulaminu portalu społecznościowego Facebook, znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms  
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani kadra zarządzająca Organizatora, autorzy bloga Stonerchef, jak również członkowie najbliższej rodziny Organizatora i autorów bloga Stonerchef.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profili społecznościowych na portalu społecznościowym Facebook stron Stonerchef i Meeatie oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
 1. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie fanpage’a Stonerchef na portalu społecznościowym Facebook.
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
 • akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
 • zwalnia portal społecznościowy Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
 • spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie

§3 Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 • posiadać status fana na fanpage’u Stonerchef na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/stonerchefpl/),
 • posiadać status fana na fanpage’u Meeatie na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/meeatie/),
 • polubić (kliknąć “Lubię to!”) post konkursowy opublikowany na fanpage’u Stonerchef na portalu społecznościowym Facebook,
 • napisać w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na fanpage’u Stonerchef na portalu społecznościowym Facebook odpowiedź na pytanie konkursowe (“Co najbardziej Ci się podoba w aplikacji Meeatie i co chciałbyś/chciałabyś, żebyśmy Ci ugotowali?”) zamieszczone w w/w poście konkursowym,
 • pobrać darmową aplikację Meeatie (www.meeatie.com),  
 • zarejestrować swój profil w darmowej aplikacji Meeatie.

Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej “Zgłoszeniem”.

 1. Każdy Uczestnik jest uprawniony do jednego Zgłoszenia.
 1. Udostępnienie przez Uczestnika posta konkursowego na swojej tablicy i/lub zaproszenie znajomego do Konkursu na portalu społecznościowym Facebook nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie i nie ma wpływu na jego wynik.
 1. Zgłoszenia do konkursu można dokonywać od momentu opublikowania posta konkursowego na fanpage’u Stonerchef na portalu społecznościowym Facebook do zakończenia konkursu. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą uwzględniane.
 1. Przystąpienie do Konkursu poprzez zamieszczenie komentarza w poście konkursowym na fanpage’u Stonerchef na portalu społecznościowym Facebook jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 1. Konkurs przebiega następująco:
 • od 20.04.2017 do 30.04.2017 do godziny 23:59 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
 • 01.05.2017 do 06.05.2017 do godziny 23:59 Jury, określone w §5 pkt. 1, obraduje, aby wyłonić zwycięzców,
 • najpóźniej w dniu 07.05.2017 do godziny 23:59 zostaną opublikowane wyniki konkursu na fanpage’u Stonerchef na portalu społecznościowym Facebook.

§4 Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest możliwość wzięcia udziału w kolacji zorganizowanej przez właścicieli bloga Stonerchef (www.stonerchef.pl) w dniu 20.05.2017r. (sobota) w Warszawie przy ul. Lazurowej 14B/30.
 1. Wartość Nagrody nie przekracza kwoty 300,00 zł brutto ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizyczych (Dz. U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku.
 1. Brak możliwości skorzystania przez Uczestnika z Nagrody nie uprawnia go do żądania wypłaty równowartości nagrody w formie pieniężnej.

§5 Zasady ustalenia wyników Konkursu

 1. W celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, Organizator utworzy Jury Konkursu, w skład którego będą wchodzić 3 osoby z ramienia Organizatora oraz właściciele bloga Stonerchef.
 1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 3 Uczestników, którzy zostaną wyłonieni przez Jury spośród osób, które wzięły udział w Konkursie i spełniły warunki określone w §3 pkt 1.
 1. Jury będzie oceniało przede wszystkim:
 • zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
 • oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
 1. Każdy ze Zwycięzców zaproszony jest na kolację z jedną osobą towarzyszącą.
 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

§6 Przekazanie Nagrody

 1. Organizator przekaże każdemu ze Zwycięzców informację o możliwości odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej z fanpage’a Stonerchef na portalu społecznościowym Facebook.
 1. W celu wyrażenia chęci odebrania Nagrody każdy Zwycięzca zobowiązany jest do wysłania wiadomości zwrotnej na fanpage’u Stonerchef na portalu społecznościowym Facebook w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników, tj. do dnia 14 maja 2017r. do godziny 23:59.
 1. Dalszy kontakt z każdym ze Zwycięzców, w celu ustalenia szczegółów odebrania nagrody, będzie się odbywał za pośrednictwem wiadomości prywatnej pomiędzy każdym ze Zwycięzców a fanpagem Stonerchef na portalu społecznościowym Facebook.
 1. Brak kontaktu ze strony Zwycięzcy w podanym wyżej terminie oznacza rezygnację Zwycięzcy z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 1. Odbiór Nagrody przewidziany jest na dzień 20.05.2017r. (sobota) w Warszawie przy ul. Lazurowej 14B/30.

§7 Dane osobowe

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 1. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora (contact@meeatie.com).
 1. Uczestnik ma prawo do żądania usunięcia przez Organizatora swoich danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora (contact@meeatie.com). Dane osobowe Uczestnika zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego wniosku.
 1. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 1. Dane osobowe gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Organizatora jako Administratora ww. danych. Dane te nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Zwycięzców i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

§8 Obowiązki Organizatora

 1. Organizator jest zobowiązany powiadamiać Uczestników o przebiegu Konkursu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu w sposób następujący:
 1. biorą udział w Konkursie za pośrednictwem fikcyjnego konta na portalu społecznościowym Facebook,
 2. prowadzą działania sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami, a w szczególności gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
 3. prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenia, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu i zasad Konkursu,
 4. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora oraz autorów bloga Stonerchef, lub godzą w ich wizerunek.

§9 Prawa autorskie i inne

 1. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści, które zgłasza za pośrednictwem komentarza na fanpage’u Stonerchef na portalu społecznościowym Facebook.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników oraz treści komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o dyskwalifikacji Zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora (contact@meeatie.com).
 1. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.
 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za:
 • ewentualne problemy techniczne, które mogą mieć wpływ na spełnienie warunków udziału w Konkursie,
 • połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia, co może spowodować utratę lub zniszczenie treści Zgłoszenia.

§10 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 14.05.2017. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Organizatora (contact@meeatie.com)
 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 1. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wiadomości zwrotnej na adres e-mail, który został podany przez Uczestnika. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń Uczestnika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 1. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w §6 pkt. 3 nie będą rozpatrywane.
 1. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.
 1. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie:
 • uczestnictwa w Konkursie,
 • praw oraz obowiązków z nim związanych,
 • prawa do żądania wydania Nagród.
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Zobacz również inne artykuły