marihuana i autyzm

Marihuana SKUTECZNA W TERAPII SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYZMU u dzieci (BADANIE KLINICZNE)

by Stonerchef

Najnowsze badanie kliniczne przeprowadzone przez zespół lekarzy z Izraela dowiodło skuteczności medycznego zastosowania marihuany u dzieci z autyzmem. Jakie proporcje THC do CBD wchodzą w grę?

Temat marihuany i dzieci nadal owiany jest kontrowersją ze względu na — skądinąd błędne — przekonanie o tym, że marihuana to odmiany wyłącznie o wysokim stężeniu THC.

Czyżby?

Z biologicznego i prawnego punktu widzenia, każda odmiana konopi o zawartości THC powyżej 0.3% w suchej masie jest marihuaną.

Mało tego, stężenie już na poziomie 1% THC pozwala uwolnić większy potencjał terapeutyczny CBD i pozostałych kannabinoidów dzięki tzw. „efektowi otoczenia” lub „roślinnej synergii”. Dodatkowo takie odmiany mogą mieć w sobie dużo więcej CBD, ponieważ poziom THC nie jest sztucznie zbijany do ogólnie obowiązujących norm prawnych.

Dodatkowo przy takich proporcjach pomiędzy dwoma kannabinoidami odurzenie THC praktycznie nie występuje.

We wspomnianym badaniu klinicznym testującym skuteczność terapii marihuaną u dzieci z autyzmem wykorzystano pełnowartościowy ekstrakt o proporcjach CBD do THC na poziomie 20:1. Badacze użyli także placebo u grupy kontrolnej.

Marihuana u dzieci z autyzmem: jak wyglądało badanie kliniczne?

Badacze z Izraela przebadali 150 uczestników przez okres 12 tygodni, na przestrzeni którego powyższe grupy otrzymywały konopny ekstrakt lub placebo.

Następnie zastosowano 4-tygodniowy okres „oczyszczający”, po którym przeprowadzono badanie krzyżowe, aby ocenić, jak dobrze uczestnicy tolerują terapię marihuaną.

Jakie wyniki dało badanie kliniczne nad zastosowaniem marihuany u dzieci z autyzmem?

Badacze z Izraela wyciągnęli następujące wnioski powyższego badania:

Po raz pierwszy w badaniu klinicznym z użyciem placebo udało się wykazać wysoki potencjał terapeutyczny kannabinoidów w korygowaniu zachowań destrukcyjnych utożsamianych ze spektrum zaburzeń autystycznym, dodatkowo wykazując akceptowalną tolerancję na zastosowaną terapię.

Co ciekawe, marihuana może okazać się szczególnie przydatna u dzieci z autyzmem borykającymi się z nadwagą.

Wyniki naszego badania są szczególnie istotne dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi, którym towarzyszy nadwaga. Terapia marihuaną poskutkowała spadkiem nadprogramowej masy ciała u pacjentów w kontraście do konwencjonalnych leków przeciwpsychotycznych, które wywołują znaczną nadwagę. Te dane sugerują, że powinniśmy poświęcić więcej uwagi terapii spektrum zaburzeń autyzmu przy użyciu kannabinoidów.

Jak bardzo skuteczna okazała się terapia spektrum zaburzeń autyzmu marihuaną? Liczby są imponujące.

Zachowania destrukcyjne na skali CGI-I (Clinical Global Impression-Improvement) uległy znacznej poprawie u 49% badanych w porównaniu do 21% u grupy placebo. Mediana SRS (Social Responsiveness Scale) po uwzględnieniu obu faz badania uległa polepszeniu o 14.9% w porównaniu do 3.6% w grupie kontrolnej.

To nie pierwsze badanie nad wpływem marihuany na spektrum zaburzeń autystycznych

Grupa badaczy z Soroka University Medical Center i Ben-Gurion University of Negev odkryła w 2019 roku, że medyczna marihuana bogata w CBD jest skuteczną, bezpieczną i dobrze tolerowaną alternatywą dla konwencjonalnych form terapii konwulsji, tików, depresji, bezsenności i napadów agresji u nastolatków z autyzmem.

Według badania 80% uczestników odczuło ulgę w objawach.

Praca została opublikowana w dzienniku „Scientific Reports” i wykazała, że 6-miesięczna terapia marihuaną o stężeniu 30% CBD i 1,5% THC przyniosła znaczną poprawę u 30% pacjentów oraz zauważalną poprawę u 53,7% uczestników. Jedynie 15% odczuło delikatną zmianę w objawach lub jej brak.

Badacze zmierzyli również poziom satysfakcji z życia u pacjentów — przed i po terapii marihuaną. Po upływie 6 miesięcy 66,8% pacjentów oceniło jakość swojego życia jako „dobrą” w porównaniu do 31,3% sprzed podjęcia terapii. U 63,5% uczestników stwierdzono pozytywne zmiany nastroju, przy czym ta zmienna wynosiła 42% przed podjęciem terapii.

Dodatkowo 42,9% uczestników odnotowało poprawę w samodzielności, głównie w takich czynnościach jak ubieranie się czy dbanie o higienę osobistą (26,4% przed terapią marihuaną).

Poza wspomnianymi wynikami, w badaniu wykazano, że lek w formie oleju z marihuany pomógł poprawić sen i koncentrację u osób z autyzmem. Jedynie 3,3% badanych cieszyło się dobrą jakością snu przed podjęciem terapii, a 0% (!!!) nie miało problemów ze skupieniem. Oba wyniki podniosły się po terapii marihuaną do 24,7% i 14%.

Marihuana i autyzm: szersze spojrzenie

Koronnym argumentem podnoszonym przez osoby mające coś przeciwko terapii marihuaną u dzieci jest to, że marihuana bogata w THC może niekorzystnie wpływać na rozwijający się mózg, głownie jeśli chodzi o ośrodek nagrody i motywację.

Przede wszystkim sami badacze przyznają się, że nie wiedzą jeszcze odpowiednio dużo, aby ferować wnioski na temat długotrwałego spożycia marihuany na mózg ZDROWYCH osób nastoletnich, a badania prowadzone do tej pory wykazywały duży margines błędu. Aktualny stan wiedzy na dziś jest taki, że ponieważ mało jeszcze wiemy, lepiej po prostu dmuchać na zimne i wstrzymać się od rozpoczęcia użytkowania marihuany przynajmniej do momentu osiągnięcia pełnoletniości.

Nie zmienia to jednak faktu, że powyższe obawy wynikają z bardzo wąskiego spojrzenia na temat. Owszem, większość szczepów marihuany uprawianych na potrzeby komercyjne wykazuje stęzenie THC na poziomie powyżej 20%, jednak w kwestii terapii marihuaną istnieje taka gałąź jak uprawy selektywne.

Jakie proporcje THC do CBD może mieć marihuana?

Selektywne uprawianie marihuany polega na krzyżowaniu z sobą poszczególnych szczepów tyle razy, aż uda się uzyskać pożądane proporcje pomiędzy dwoma głównymi kannabinoidami — THC i CBD.

Innymi słowy, dzięki uprawom selektywnym możliwe jest stworzenie odmian, które będą miały np. 10% CBD i 10% THC, 20% CBD i 10% THC, 15% CBD i 5% THC, a nawet 20% CBD i 1% THC, czyli takie stężenie, jak we wspomnianym badaniu klinicznym.

Manipulując tymi proporcjami oraz biorąc pod uwagę udział pozostałych związków z konopi (pomniejsze kannabinoidy oraz terpeny), możemy uzyskać szczepy o różnych właściwościach terapeutycznych i różnym stopniu psychoaktywności.

Niektóre badania wskazują na proporcje 1:1 jako skuteczne w leczeniu fibromyalgii, objawów stwardnienia rozsianego, czy przewlekłych stanów zapalnych. Proporcje 20:1 wykazały skuteczność nie tylko w terapii spektrum zaburzeń autyzmu, ale także padaczek, stanów lękowych i neurodegeneracji.

Odmiany bogate w THC też mają duży potencjał terapeutyczny, zwłaszcza jeśli chodzi o choroby metaboliczne, problemy z apetytem, przewlekły ból, czy ostre stany zapalne. Z wiekiem THC oddziałuje też lepiej na naż mózg, przeciwdziałając procesom degeneracyjnym komórek nerwowych, a tym samym chroniąc użytkowników przed demencją.

Podsumowując: marihuana to nie tylko szczepy o psychodelicznym stężeniu THC; to również odmiany zbalansowane lub z przewagą CBD w stosunku do odurzającego kuzyna. Jednak jeśli zależy nam na względnie sprawnym pozyskiwaniu takich odmian, to odmiany bogate w THC są nieodłączną częścią procesu, dlatego naszym zdaniem warto na temat spojrzeć z szerszej perspektywy.

Literatura:

  1. Aran, Adi et al. “Cannabinoid treatment for autism: a proof-of-concept randomized trial.” Molecular autism vol. 12,1 6. 3 Feb. 2021, doi:10.1186/s13229-021-00420-2
  2. Bar-Lev Schleider, Lihi et al. “Real life Experience of Medical Cannabis Treatment in Autism: Analysis of Safety and Efficacy.” Scientific reports vol. 9,1 200. 17 Jan. 2019, doi:10.1038/s41598-018-37570-y

Podobał Ci się ten artykuł? Zobacz pozostałe wpisy na Weedukacji:

Zobacz również inne artykuły